Natisni Stran

Stran predsednika

Jurij Mandl predsednik

Dologoletna želja se je izpolnila

Želja po lastnem kulturnem domu v Pliberku je obstajala že desetletja. Za realizacijo pa je vedno manjkalo denarja. Ko je leta 1993 bil na prodaj stari „Lagerhaus“, se je ustanovilo društvo „Kulturni dom Pliberk/Bleiburg“ z namenom, da kupi ta objekt in preuredi v kulturno športni center. Takrat vplivni ljudje v Pliberku pa so to preprečili. Želja po lastnih prostorih pa je ostala in še rasla. Leta 1994 so zastopniki kulturnih društev dokončno sklenili, da se bo Kulturni dom gradil. Dr.Peter Vencelj, takrat minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je bil projektu zelo naklonjen in je nakazal potrebni „štartni kapital“. Po neštetih obiskih na merodajnih uradih in pri politikih in njih zagotovilih za finančno podporo je bilo leta 1996 tako daleč, da se je začela gradnja. Po intervenciajh športnih društev se je sklenilo, da se zgradi tudi športna dvorana. Objekt je načrtoval domači arhitekt Karl Vouk, z deli pa so bila poverjena v glavnem domača podjetja. Leta 1998 se je v tedaj še nezgotovljeni dvorani odvijala prva kulturna prireditev in s tem se je uresničila dolgoletna želja pliberških kulturnikov. Eno leto kasneje pa so se v športni dvorani odvijale prve tekme. Glasom pravil je namen društva in naj tudi v bodoče ostane
  • da vsestransko goji in razvija slovensko kulturo in šport ter nudi svojim članom ustrezne možnosti za kulturno in športno udejstvovanje,
  • da pospešuje ustvarjalnost na vseh področjih kulture,
  • da zadovoljuje povpraševanje po izobrazbi, razvedrilu in primernemu koriščanju prostega časa in organizira tozadevne prireditve,
  • da posreduje pripadnikom večinskega naroda na Koroškem slovensko kulturo in seznanja svoje člane s kulturo večinskega narod in s tem krepi medsebojno razumevanje med narodno skupnostjo in večinskim narodom na Koroškem,
  • da vodi kulturni dom v Pliberku, ki naj služi kulturnemu delu domačih društev in ustanov zlasti v občini Pliberk in v sosednjih koroških občinah,
  • da vodi in upravlja kulturni dom v smislu načel mirnega sožitja in sodelovanja med slovensko narodno skupnostjo in večinskim narodom na Koroškem.
Za finančne podpore gre zahvala na tem mestu Republiki Sloveniji, Republiki Avstriji, deželi Koroški, južnemu Tirolu, mestni občini Pliberk, Zadrugi Market Pliberk, Posojilnici-Bank Pliberk ter neštetim privatnim podpornicam in podpornikom ter vsem prostovoljnim pomagačem.

Ein jahrelanger Wunsch ging in Erfüllung

Jahrzehnte hegten die slowenischen Kulturvereine den Wunsch nach einem eigenen Dach, einem eigenen Kultursaal. Um diesen Wunsch zu erfüllen, wurde im Jahre 1993 der private Verein „Kulturni dom Pliberk/Bleiburg“ gegründet und im Jahre 1996 mit dem Bau des Objektes begonnen. Um auch dem Wunsch der Sportvereine zu entsprechen, wurde im Keller eine Sporthalle errichtet. Unzählige Stunden und Kilometer waren im Vorfeld erforderlich um bei den maßgeblichen Ämtern und Politikern vorstellig zu werden um die erforderlichen finanziellen Mittel zu lukrieren. An dieser Stelle gilt unser Dank der Republik Slowenien, der Republik Österreich, dem Land Kärnten, der autonomen Provinz Südtirol, der Stadtgemeinde Bleiburg, dem Zadruga Market Pliberk/Bleiburg, der Posojilnica-Bank Pliberk Bleiburg und allen privaten UnterstützernInnen sowie allen freiwilligen HelfernInnen für die tausenden Stunden unentgeltlicher Arbeit. In den Vereinsstatuten wurde festgeschrieben, dass sich der Verein unter anderem zur  Aufgabe stellt
  • der Mehrheitsbevölkerung in Kärnten die slowenische Kultur zu vermitteln und seine Mitglieder mit der Kultur der Mehrheitsbevölkerung vertraut zu machen,
  • das Haus im Sinne des friedlichen Miteinanders beider Volksgruppen zu führen
Diese Aufgaben hat der Verein in den letzten jahren bereits erfüllt und wird auch in Zukunft in diesem Sinne handeln.   Za društvo I für den Verein „Kulturni dom Pliberk I Bleiburg“ Georg-Jurij Mandl Predsednik I Obmann

Trajna povezava na ta članek: http://www.kulturnidom.at/stran-predsednika/